Doç. Dr. Ali Kağan GÖKAKIN

Başkan

Prof. Dr. Hamza Korkmaz ALPOĞUZ

Üye

Prof. Dr. Yahya TÜLEK

Üye

Prof. Dr. İbrahim TÜRKÇÜER

Üye

Doç. Dr. Dündar KÖK

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELİK

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çağdaş ÇAYIR

Üye